PLIANT DE PREZENTARE SPITAL

 

PROGRAM DE VIZITA

 

LISTA NUMERE DE TELEFON SPITAL

 

Galati
Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, Nr. 99
Cod postal 800151
 
Telefon/ Fax secretariat:
0236.412.301
 
Telefon centrala:
0236.413.132
0236.413.131
 

- informatii  - interior 161 (Ambulator) si 107 (Ginecologie)
 
- internari Obstetrica - interior 116
- internari Ginecologie - interior 107
- programari consultatii / ecografii - interior 161

 
Telefon Sectie O.G.:
0758832235
 
Telefon Sectie N.N.:
0758832236
 
Telefon Comp A.T.I.:
0755154075
 

PROGRAMARI TEST PAPANICOLAU
(cu trimitere de la medicul de familie)
Luni - Vineri, 09:00-14:00
0753.081.103

 
Telefon CABINET PLANIFICARE FAMILIALA:
0236.413.131 - interior 178
 
Telefon CABINET PSIHOLOG:
0753081102
 

PROGRAMARI RECOLTARI ANALIZE
(cu bilet de trimitere C.A.S.)
Luni - Vineri, 07:30-10:00
0753.129.516

 

 

        Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecologie "Buna Vestire" - Galati acorda asistenta medicala in regim de:
• spitalizare continua;
• spitalizare de zi.

In conformitate cu Ordinul 757-1494 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a contractului cadru pe 2013-2014 si prevederile art. 213'1 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii:
incepand cu data de 01.04.2013 pentru fiecare episod de internare se percepe o taxa in valoare de 10 lei reprezentand nivelul coplatii pentru serviciile acordate in regim de spitalizare continua.


        Documentele ce trebuiesc prezentate la internare sunt:
 
• Document de identitate;
 
• Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (pentru urgente nu este necesara prezentarea trimiterii);
 
• Documentul care atesta calitatea de asigurat a persoanei (valabil pentru perioada internarii);
 
• Cardul de sanatate / adeverinta de inlocuire a cardului;
 
• Copii dupa documente medicale anterioare relevante pentru internarea curenta.


        Criterii de internare:
  • nastere
  • urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
  • boli cu potential endemo-epidemic care necesita izolare;
  • tratamentul bolnavilor psihic prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si Ón cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale, care necesita izolare ori internare obligatorie;
  • diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu.
       In cazul in care nu se poate dovedi calitatea de asigurat, cu exceptia cazurilor de urgenta medicala, unitatea ofera:

Copyright ©2020 Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Buna Vestire" Galati.